Webové stránky na splátky?

V době, kdy vlastnictví webových stránek znamená spíše nutnost než přepych, často řešíte, jak investovat do kvality, když na tuto investici nemáme příslušné finanční prostředky.

Není to neobvyklý jev, zvláště pak rozjíždíte-li nový podnik a podobných „nevyhnutelných“ investic se vám nakupí celá hromada. Není radno podceňovat situaci a šetřit na kvalitě.

Webová prezentace je vaší vizitkou, investice do ní je dlouhodobějšího charakteru a její návratnost je přímo úměrná právě již zmíněné kvalitě. Kladete si otázku, jak získat kvalitu, když na ni momentálně nemáte?

Co Vám to přinese?

Právě pro tyto případy máme snadné a „bezbolestné“ řešení
– webové stránky na splátky! A bez navýšení!

Jak to funguje?

Pořízení webu na splátky vám umožní rozdělit vstupní investici do webových stránek na několik splátek. Možnosti jsou individuální a konkrétní řešení vždy závisí na vzájemné domluvě. Osvědčený splátkový program funguje následovně:

  • Při předání finální webové prezentace zaplatíte 30 % z celkové ceny.
  • Zbylých 70 % je rozděleno do smluveného počtu měsíčních splátek.
  • Řídíme se vlastním splátkovým kalendářem, nevyužíváme žádného splátkového programu typu Cetelem apod.
  • Přesné podmínky splácení, na nichž se předem dohodneme (včetně splátkového kalendáře), jsou součástí vzájemné smlouvy.
  • Bez ohledu na frekvenci a výši splátek neplatíte navíc žádné úroky či navýšení.
  • Maximální doba splatnosti celé částky, účtované za tvorbu webové prezentace, je 1 rok.

Co tím získáme?

  • Webové stránky v požadované kvalitě ihned.
  • Prostor pro jiné neodkladné investice.
  • Tutéž cenu jako při jednorázové platbě.

Chcete něco více?

Stavíme na bohatých zkušenostech za využití nejmodernějších technologií. Za pomoci moderních technických standardů z oblasti kódování, programování a tvorby webových aplikací.

Tvorba www stránek

Webové stránky jsou tím nejefektivnějším způsobem prezentace výrobků, služeb, záměrů či zájmů. V dnešní době jde o nejmasověji využívané médium, a to nejen jako pracovní nástroj, ale také jako nástroj zábavy. Snad proto je prezentace firmy na internetu považována za jeden z nejúčinnějších prostředků pro získávání nových a udržení stávajících zákazníků.

Virtuální prohlídky

Virtuální prohlídka představuje vysoce moderní a interaktivní formu prezentace. Jedná se o vyobrazení speciální sférické fotografie, která obsáhne celý prostor tak, jak by jej dokázalo zachytit lidské oko, kdyby se nacházelo v bodě uprostřed. Prostor v maximálním zorném úhlu 360° horizontálně a 180° vertikálně Vám tak umožní vidět všechno kolem Vás, nad i pod Vámi.


Kontaktní formulář

Kontaktní formulář 

předpokládaná výše rozpočtu !

Nastavte posuvníkem výši předpokládaného rozpočtu.Položky označené ( ! ) jsou poviné.


Daniel Gregůrek
e-mail: daniel.gregurek@dgstudio.cz
tel.: +420 608 270 127